Welcome!

Arkadiusz Kątny – composer, music producer and performer. He completed his studies in composition (diploma with distinction) under Professor Grażyna Pstrokońska-Nawratil at the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. In 2021, he was awarded the degree of Doctor of Arts in musical arts. His compositions have been performed in many countries in Europe, Asia, South America, and the USA. He is a laureate and finalist of international composition and marimba competitions in Poland, Bulgaria, Spain, and the USA. He has received many honorable mentions and scholarships, e.g. from the Minister of Culture and National Heritage, Minister of Science and Higher Education, the Rector of the Academy of Music in Wrocław, the Mayor of Wrocław, the Mayor and District Executive of Ostrów Wielkopolski. He studied percussion instruments under Professor Jacek Wota at the Academy of Music in Wrocław. He has developed his performing skills at many international music courses. As a performer, he gives concerts on synths, electronic instruments and marimba.


Arkadiusz Kątny – kompozytor, producent muzyczny i wykonawca. Pod kierunkiem prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil ukończył studia kompozytorskie (dyplom z wyróżnieniem) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 2021 roku otrzymał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych. Jego kompozycje były wykonywane w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Południowej oraz w USA. Jest laureatem oraz finalistą międzynarodowych konkursów kompozytorskich i marimbowych w Polsce, Bułgarii, Hiszpanii i w USA. Otrzymał wiele honorowych wyróżnień oraz stypendiów, m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Prezydenta Wrocławia, Prezydenta i Starosty Ostrowa Wielkopolskiego. Grę na instrumentach perkusyjnych studiował pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Woty we wrocławskiej Akademii Muzycznej. Umiejętności wykonawcze doskonalił na wielu międzynarodowych kursach muzycznych. Jako wykonawca koncertuje na syntezatorach, instrumentach elektronicznych i marimbie.


Contact: info (at) arkadiuszkatny.com
Arkadiusz is currently based in Wrocław, Poland

Concert Video Premiere This Sunday! CIRCLES performed by Zürcher Sing-Akademie, Fabian Ziegler – Percussion, Florian Helgath – Conductor

Utwór CIRCLES nawiązuje do dorobku Mikołaja Kopernika i jego koncepcji heliocentrycznej. Uznaje ona Słońce za nieruchome centrum Układu Słonecznego, a w niektórych historycznych wariantach teorii – nawet za środek Wszechświata. W swoich początkach idea heliocentryczna sięga greckich astronomów – Arystarcha z Samos i Seleukosa z Seleucji. Teoria szczegółowo została rozwinięta dopiero w XVI wieku przez Kopernika oraz udoskonalona w XVII wieku przez Johannesa Keplera, a następnie, przede wszystkim, przez Isaaca Newtona.
W swoim najważniejszym dziele – „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”), opublikowanym w 1543 roku – Mikołaj Kopernik rozwinął główne elementy swojej hipotezy. Astronom uważany jest za pioniera w kontekście przejścia od myśli średniowiecznej do nowożytnej oraz zmiany paradygmatu dotyczącego niepostrzegania już Ziemi za centrum Wszechświata. Struktura utworu muzycznego opiera się na idei kompozytora, Arkadiusza Kątnego, wyimaginowanego snu Mikołaja Kopernika, w którym pojawiają się proste, ale daleko idące pytania: dlaczego? jak? gdzie? Niektóre z nich nigdy nie znajdują rozstrzygającej odpowiedzi. Inne, które znajdują rozwiązanie, mogą poruszyć świat w zupełnie nowych kierunkach – tak jak „De revolutionibus orbium coelestium”.
Instrumenty perkusyjne są podzielone na trzy główne zestawy: metalowe, drewniane i membranowe. W kompozycji eksplorowane są różnorodne brzmienia perkusyjne i rozszerzone techniki gry. Materiał dźwiękowy obu światów – perkusji i chóru – opiera się na autorskiej technice morphingu dźwięku i filtrowania częstotliwości (stopniowe przenikanie z jednego dźwięku do drugiego – bez wykorzystania elektroniki) w continuum utworu. To charakterystyczne zderzenie dźwięków tworzy organiczną i nieustannie poruszającą się strukturę muzyczną.
Brzmieniowa rzeczywistość CIRCLES, w założeniu, to zamazane, rozmyte, senne doświadczenie, zarówno tonalne, jak i mikrotonowe, szumowe – z divisi do 32 głosów w chórze. Rozmieszczenie zespołu wokalnego na scenie związane jest określoną kolejnością, zgodną z wysokością każdego głosu. Stwarza to iluzję przestrzennego, krążącego po estradzie dźwięku. Zarówno w mikro-, jak i makroformie CIRCLES eksploruje możliwości różnych typów glissand. Utwór został skomponowany w autorskim języku muzycznym – systemie organiczności brzmienia (esencjalizm).


Facebook: https://www.facebook.com/arkadiuszkatnycomposer/

Instagram: https://www.instagram.com/arkadiuszkatny/

YouTube: https://www.youtube.com/arkadiuszkatny

Listen to Wrofonia on your favorite streaming platform: https://arkadiuszkatny.fanlink.to/wrofonia

Strefa Kultury: https://strefakultury.pl/news/wroclawski-niezbednik-kulturalny-5-pytan-do-arkadiusza-katnego/